1. Zdolności
  2. Wyposażenie

Mark of the Shadow Beast

Feat

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.