1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Mithral Forge Recipes

Note

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.