Pomiń nawigację

Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając doładowując kampanii.

Szczegóły

Delphion is the owner and bartender in the Dragons Tooth. He is a wiry old white-haired man. He is friendly and knowledgeable but has little patience for small-talk or superstition

Wzmianki o elemencie

Ten element wzmiankowano w opisie 1 elementów, notek albo kampanii. Szczegóły.

Wybierz język

Po doładowaniu

Kliknij na obraz elementu by ustawić centralny punkt wyświetlania, zamiast korzystać z wybranego automatycznie.

Doładuj The Odyssey