Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając doładowując kampanii.

  1. Miejsca
  2. Cechy

Karazikar's Maw

Element może posiadać cechy, na przykład Punkty Wytrzymałości albo Inteligencję. Cechę możesz ustalić i dodać ręcznie klikając na Zarządzaj albo zastosować szablon.