Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

Jeff McCallister's Diary

Diary

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.