Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając doładowując kampanii.

  1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

The Maw's Ritual

Notebook

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.