Pomiń nawigację

Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając doładowując kampanii.

  1. Dzienniki
  2. Zasoby

Ophelia's Journal: Order of the Dawn

Wybierz język

Po doładowaniu

Kliknij na obraz elementu by ustawić centralny punkt wyświetlania, zamiast korzystać z wybranego automatycznie.

Doładuj Hawthorne Guild