Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając doładowując kampanii.

  1. Dzienniki
  2. Zdolności

Ophelia's Journal: Order of the Dawn