Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Zadania
  2. Wyposażenie

Arasatra's Staff of Wonder

Abreau's Quests

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.