Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Zadania
  2. Wyposażenie

Beneath the Skin

Ukończona
Ally Quest (Order of the Gauntlet)

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.