Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Zadania
  2. Wyposażenie

A Chultan Sidequest - (Before the Laws of Gods and Men)

Ukończona

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.