Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając doładowując kampanii.

  1. Dzienniki
  2. Wyposażenie

From an outside perspective: Looking in from the Shadowfell

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.