Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Zadania
  2. Wyposażenie

Blood will tell - the rerun

Ukończona
Guild Mission

Elementom można przypisywać przedmioty, tworząc ich ekwipunek.