Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Postaci

Wakanga O'tamu

Merchant Prince
NPC

Szczegóły

Wakanga is a merchant prince of Chult who deals in knowledge, information, lost lore, potions, and scrolls.

Stworzone przez Kath Caly 2 lata temu. Ostatnio zmienione przez Kath Caly 2 lata temu