Usuń reklamy, subskrybując Kankę albo używając enabling premium features for kampanii.

  1. Szablony Cech

Racial information

Alternative Names
Continent of Origin
Current Location
Average Height
Maximum Lifespan
Rarity
Real-World Naming Convention

Stworzone przez Sam Perkins 3 lata temu. Ostatnio zmienione przez Southrufus 1 miesiąc temu