Postoji li mobilna aplikacija? Planira li se?

Trenutačno nema posvećene mobilne aplikacije za Kanku, ali većina aplikacije radi na mobilnom uređaju. Jedno ograničenje je alat spominjanja koji ne radi u uređivaču teksta. Nadamo se da nam podrška na Patreon omogućiti da nekome platimo izradu mobilne aplikaciju, ali ne predviđamo da će se to dogoditi u skoroj budućnosti.

Povratak na često postavljanja pitanja