Mogu li učitati karte na Kanku?

Svaka lokacija može sadržavati kartu (png, jpg ili svg) koja na sebi ima "točke karte" koje se mogu staviti uz kontrolu veličine, oblika, ikone i boje te kao veze do entiteta ili jednostavnih oznaka.

Povratak na često postavljanja pitanja