Skip navigation

Remove ads by subscribing to Kanka or pojačavajući the campaign.

Nedavno izmijenjeno

Rezydencje w okolicy Velazzy do kupienia
Rafał Trąbski prije 2 mjeseca
Orlando di Castiliogne
Konrad Dębosz prije 2 mjeseca
Sprawy bieżące
Rafał Trąbski prije 2 mjeseca
Bologna
Rafał Trąbski prije 2 mjeseca
Baronia Bologna
Rafał Trąbski prije 2 mjeseca
Franchesco di Barbadori
Rafał Trąbski prije 2 mjeseca
Alfonso de la Vanzina
Rafał Trąbski prije 2 mjeseca
Viego de la Zagarra
Rafał Trąbski prije 3 mjeseca
Giovenze Calcaterra
Rafał Trąbski prije 3 mjeseca
Mario da Cinquedea do Orlanda #1
Rafał Trąbski prije 3 mjeseca

Petronio jest osobą, która odpowiada za świetność rodu Cossimo. Jego ojciec był raczej ubogim kawalerem dzierżącym ledwie dwie, rybackie osady nad rzeką Caro, podczas gdy to Patronio przekształcił rodowe majątki w niemałą baronię.

Służąc wiernie poprzedniemu hrabiemu Mozzenigo, zdołał Petronio wyrwać dla siebie ziemie należące do dawnych wasali drugiego z synów rodu SIlvestrini i włączając je w lenna hrabiego Mozzenigo zaskarbił sobie jego wdzięczność i nagrodę w postaci tytułu baroneta.

Stary baronet Cossimo długo wzbraniał się przed oddaniem władzy w ręce swego syna, gdyż ten znany jest z pośledniego intelektu, lecz w końcu niemoc w nogach i coraz gorszy wzrok zmusiły Patronia do ustąpienia.

Select your language