Ukloni ove reklame podržavajući Kanku ili pojačavajući kampanju.

Unos

Halflings - Gente (si and pl)

Prikazuju se svi likovi izravno povezani s ovom rasom.


Ime Lokacija Familija
Miccolò Vencinoi Lavender Garden Vencinoi Folk

Spomenuti entitet

Ovaj se entitet spominje u 1 entiteta, bilješki ili kampanja. Vidi detalje.

Created by J Wall prije 1 godinu. Last modified by J Wall prije 5 mjeseci