Ukloni ove reklame podržavajući Kanku ili pojačavajući kampanju.

Unos

World is predominantly night due to the moon and frozen star

Spomenuti entitet

Ovaj se entitet spominje u 11 entiteta, bilješki ili kampanja. Vidi detalje.

Created by J Wall prije 1 godinu. Last modified by J Wall prije 4 tjedna