Ukloni ove reklame podržavajući Kanku ili pojačavajući kampanju.

Unos

Spomenuti entitet

Ovaj se entitet spominje u 1 entiteta, bilješki ili kampanja. Vidi detalje.

Kreirao/la J Wall prije 11 mjeseci. Zadnji/a promijenio/la J Wall prije 11 mjeseci

Prikvačeno