הצבעות קהילתיות

משתמשים התומכים בKanka עוזרים לעצב את התפתחות האפליקציה דרך השתתפוך בהצבעות קהילתיות.

הצבעות אחרונות

December 2021
נובמבר 24, 2021
November 2021
אוקטובר 25, 2021
October 2021
ספטמבר 23, 2021
September 2021
אוגוסט 27, 2021
August 2021
יולי 25, 2021

March 2021

פברואר 24, 2021

Welcome to our second community vote of 2021! We feel like the previous one was very successful as all features of the vote ended up being added to the app in patches 1.2 and 1.3.

For this vote, we once again have three very different options to keep improving Kanka.

Attributes

We want to add a few new attribute types to make your lives easier. The first one is a new "Random" attribute for attribute templates. When applied to an entity, a random value will be chosen. A second new type is to reference fontawesome icons. A third is a "charges" option, similar to abilities, where you can reference other attributes to calculate the number of charges and quickly set one or several as used.

Lastly, we want to allow more logical loops for attribute templates on the marketplace. This would open more than just if/else conditions for things like for loops, while, if empty, etc.

Boosted CSS

Instead of having a singular CSS field for boosted campaigns, allow to create multiple CSS blocks with names. This would allow splitting off large CSS files into multiple smaller ones, but would also include the ability to set an entity to use one of these blocks for rendering.

Maps v3.420.69

Enough map related tickets are in the backlog again that we can bulk them together. This vote option would cover setting a custom radius for circles, descriptions for polygons, more controls on polygons (border, size of border), and an option to transform a map marker that isn't linked to an entity into an entity.

Another big feature would be to allow duplicating map layers, map groups, and map markers when copying a map, including for when a map is copied over to another campaign.

More attributes!
38%
More css!
9%
More maps!
52%

98 משתתפים הצביעו.

ההצבעה נמשכת מפברואר 24, 2021 GMT עד מרץ 3, 2021 GMT.

עדכונים בדוא"ל

הרשם לאחד או יותר מערוצי החדשות שלנו כדי להשאר מעודכן עם העדכונים לKanka.
* Required
התראות