הצבעות קהילתיות

משתמשים התומכים בKanka עוזרים לעצב את התפתחות האפליקציה דרך השתתפוך בהצבעות קהילתיות.

הצבעות אחרונות

Community Vote October 2020
ספטמבר 24, 2020
Community Vote September 2020
אוגוסט 25, 2020
Community Vote August 2020
יולי 27, 2020
Community Vote May 2020
אפריל 27, 2020

הצבעות קהילתיות פתוחות

Community Vote November 2020

אוקטובר 26, 2020
Adding more options to the Kanka Marketplace, and custom dashboards for players.

הצבעות קהילתיות סגורות

Community Vote October 2020

ספטמבר 24, 2020
Our monthly community vote focuses on the Marketplace, the new entity workflow, and permissions for entity notes.

Community Vote September 2020

אוגוסט 25, 2020
Calendar nesting and reminder imports, Relations explorer, and Entity Templates for faster worldbuilding.

Community Vote August 2020

יולי 27, 2020
The August community vote focuses on either a new timeline feature, or more options for filters.

Community Vote June-July 2020

מאי 31, 2020
Celebrating going full time on Kanka with Maps, Timelines, or a Marketplace!

Community Vote May 2020

אפריל 27, 2020
First community vote hosted on Kanka, but last one before me going full time! Help decide what's this month's focus!

עדכונים בדוא"ל

הרשם לאחד או יותר מערוצי החדשות שלנו כדי להשאר מעודכן עם העדכונים לKanka.
* Required
התראות