בית The Prime Materials - Kanka
The Prime Materials is a homebrew dnd setting which includes all the planes that exist within the universe of the setting. The PlanesElysiumThe Material PlaneThe Nine HellsThe Gray Wastes ...

Remove ads by supporting Kanka or boosting a campaign.

עריכות אחרונות

Caesius
ValkyreX לפני 6 ימים
Chance
ValkyreX לפני 6 ימים
Opus
ValkyreX לפני שבועיים
High Temple of Opus
ValkyreX לפני שבועיים
High Temple of Kallita
ValkyreX לפני שבועיים
Kallita
ValkyreX לפני שבועיים
Dawn of Art
ValkyreX לפני שבועיים
Elvina
ValkyreX לפני שבועיים
High Temple of Ævar
ValkyreX לפני שבועיים
Ævar
ValkyreX לפני שבועיים
22 Month of Make, 7893 PD