Saltar navegación

Podes usar filtros para limitar o número de resultados que se mostran nas listas. Os campos de texto ofrecen opcións variadas para controlar en detalle o que é excluído polo filtro.

!...
Colocando ! antes do texto, podes buscar calquera entidade que non conteña ese texto nese campo.
...!
Colocando ! ao final do texto, podes buscar todas as entidades que conteñen exactamente ese texto nese campo.
!!
Escrebendo !! nun campo buscará todas as entidades nas que ese campo está baleiro.

Podes combinar opcións de búsqueda nos campos de texto escrebendo ;. Por exemplo, Alex;!Smith.

Os filtros e as columnas ordenadas que definas nunha lista de entidades son guardadas na túa sesión, polo que namentres non te desconectes, non necesitas volver configuralos en cada páxina.


Nome do atributo

Podes filtrar entidades segundo os seus atributos. Os campos de búsqueda deben coincidir exactamente co nome e/ou valor do atributo. Cando o valor non é especificado, búscanse entidades que teñan un atributo co nome especificado. Podes escribir "!Nivel" para excluít entidades entidades cun atributo chamado "Nivel".

O filtro non evalúa cálculos de atributos. Se un atributo ten un valor de HP * Level, buscar polo resultado dese cálculo non é posíbel.


Cando os filtros están activos, o botón de copiar ao portapapeis tamén o está. Este botón copia os filtros ao teu portapapeis, e así podes usalos en filtros de complementos do taboleiro ou en filtros de accesos directos.

Selecciona a túa lingua