Elimina os anuncios subscribíndote a Kanka ou potenciando a campaña.

  1. Obxectos

Path of the Feline

Ring of Protection +1

Entrada principal

+1 Ring of Protection

Silhouette impression of a puma etched around the outside.

Can transform into a talking housecat once a day.

Creada por Idle Doodler hai 3 meses. Modificada por última vez por Idle Doodler hai 3 meses