Elimina os anuncios subscribíndote a Kanka ou potenciando a campaña.

  1. Obxectos

Glossmira's Thorns

Entrada principal

Grants the bearer the power to walk on the surface of water, without sinking.

Grants a +2 bonus to rolls to hit and to damage.

Creada por Idle Doodler hai 1 ano. Modificada por última vez por Ian E hai 18 minutos