1. Familias
  2. Inventario

Yaztós Elemtivals

As entidades poden ter obxectos asociados, creando un inventario.