1. Razas
  2. Inventario

Elemtiva

As entidades poden ter obxectos asociados, creando un inventario.