Saltar navegación

Relacións

Esta entidade non ten ningunha relación con outras entidades desta campaña.

Selecciona a túa lingua

Axuda

As entidades da campaña poden ser ligadas usando relacións. Estas poden ter unha descrición, valoración de atitude, control sobre quen pode ver a relación, e máis.

Funcionalidade potenciada

Fai clic na imaxe da entidade para establecer o seu punto de foco en lugar de usar o estimado automaticamente.

Potenciar "The Wayfarer's Co."