1. Cadernos
  2. Inventario

An Introduction to Kanlai

Introduction

As entidades poden ter obxectos asociados, creando un inventario.