1. Notas
  2. Inventario

Frostosis

As entidades poden ter obxectos asociados, creando un inventario.