Game Masters

Kanka s'actualitza constantment, però aquí hi ha algunes de les funcions més importants.

Permisos

Es poden establir permisos als mòduls o a cada entitat per separat. Les campanyes també poden fer-se públiques perquè tothom les vegi.

Calendaris

Calendaris personalitzats amb els quals organitzar la campanya.

Embed Audio & Video

No need to cycle through 10 playlists, just embed your audio and video in your entities

Personatges, famílies, indrets

Duu un seguiment dels personatges, les seves famílies, la seva situació i molt més en qualsevol moment.

Quests & Journals

Prepare your next session or log events with our advanced journaling feature!

Abilities and Items

Manage entity inventories. Attach spells and powers to characters through abilities.

API

Voleu crear eines que s'integrin amb Kanka? Tot és a la Documentació API