Salta la navegació

Calendaris

Cada gran civilització necessita una forma de registrar el pas del temps i els esdeveniments. Mentre que les línies de temps a Kanka són per la macrohistòria, els calendaris detallen allò que passa a cada moment.

Els calendaris són una bestia mitològica amb moltíssimes opcions. Al nivell més bàsic, els calendaris necessiten mesos, dies de la setmana i una data actual. Aquests són els únics camps requerits per a crear un calendari a Kanka.

Però no acaba aquí. Podeu crear llunes, estacions, anomenar les setmanes i els anys, definir el clima de qualsevol dia i molt més.

Als calendaris hi pot haver mesos intercalars, anys de traspàs i reinicis setmanals i mensuals. També es poden configurar per avançar la data actual un dia quan els rellotges del servidor donin la mitjanit.

Un cop s'hagi configurat el calendari, podeu afegir-hi recordatoris. Aquests vinculen les entitats amb el calendari. Si un recordatori vincula amb una entitat que un usuari no pot veure, el recordatori tampoc se'ls mostrarà. Els recordatoris poden ser recurrents mensual o anualment. Un recordatori amb una durada de més de dos mesos deixarà de mostrar-se a partir del tercer mes. Per aquest cas, recomanem crear dos recordatoris: un per quan comenci i un per quan acabi.

Kanka calendar

Explora un exemple de calendari

Podeu mostrar un calendari directament al taulell de la campanya mitjançant el widget de calendari. Això també mostrarà els esdeveniments passats i pròxims. Tingueu en compte que els esdeveniments recurrents tenen menys prioritat a l'hora de mostrar-se en aquesta llista.

Kanka calendar dashboard widget

Altres funcionalitats

Línies de temps

Representa visualment les línies de temps del món, imperis, famílies nobles o fins i tot d'un sol personatge.

Saber més sobre aquesta funcionalitat

Mapes

Pugeu mapes dels vostres mons, ciutats i coves, i afegiu-hi pràctics marcadors i enllaços.

Saber més sobre aquesta funcionalitat

Gestió de secrets

Cada entitat pot tenir diversos secrets associats mitjançant les anotacions. Se'n poden ajustar els permisos per a controlar qui els veu, i se'ls pot fixar a la vista principal de l'entitat per accedir-hi d'una ullada.

Saber més sobre aquesta funcionalitat