Com es pot fer una còpia de seguretat o exportar la campanya?

Un cop al dia, es poden exportar totes les dades de la campanya en un arxiu ZIP. A l'app, cliqueu a Campanya, al menú de l'esquerra, i allà a exportar. No podreu pujar aquest arxiu a Kanka, sinó que està pensat perquè estigueu tranquil si no usareu més l'app.

Torna a les FAQ