1. Esdeveniments
  2. Inventari

Lasting Campaign

Per a crear un inventari, afegiu objectes a una entitat.