1. Notes
  2. Inventari

Psionic Magick

Per a crear un inventari, afegiu objectes a una entitat.