Treu aquests anuncis fent suport Kanka o millorant una campanya.

Per a crear un inventari, afegiu objectes a una entitat.