Per a crear un inventari, afegiu objectes a una entitat.