1. Notes
  2. Inventari

(Ⅱ) The Prisoner

Per a crear un inventari, afegiu objectes a una entitat.