1. Personatges

Hergeron The First

Aquest personatge és mort
Titan of Strength and Valour
NPC

Entrada

Hergeron was the second eldest Titan and was the god of Strength and Valor. He was the first Giant.

Mencions

Aquesta entitat es menciona a 5 entitats, anotacions o campanyes. Més detalls.