1. Personatges

Chalcia The First

Titan of Swiftness
NPC

Entrada

Chalcia was the Titan of Swiftness and the first of the Sirens.

Mencions

Aquesta entitat es menciona a 6 entitats, anotacions o campanyes. Més detalls.