Salta la navegació

Remove ads by subscribing to Kanka or millorant the campaign.

  1. Objectes
  2. Habilitats

Howl's Magical Doorway

Magic Item

Adjunta habilitats a aquesta entitat. Se'n pot modificar la visibilitat o eliminar-les més endavant. Les habilitats que pertanyen al mateix grup s'agrupen per tipus.

Select your language

Boosted feature

Click on the entity's image to set it's focus point instead of using the automated guess.

Boost Orizon