Preskočiť navigáciu

Bezpečnosť v Kanke

Náš malý tím sa snaží poskytovať najlepší možný štandard ochrany dát a zabezpečiť, že tvoje dáta sú u nás v bezpečí.

Bezpečnosť v dátovom centre

Kanka je uložená na viacerých serveroch, ktoré zaručujú duplicitu dát a poskytujú procesy pre obnovu dát, ak by sa stalo niečo nepredvídané. Servery sú umiestnené u firmy Hetzner.

Infraštruktúra fyzicky v EÚ

Naše servery a všetky tvoje dáta sú uložené na serveroch v rámci Európskej únie. Toto nám umožňuje spĺňať špecifické regulačné a bezpečnostné požiadavky, ktoré zaručujú bezpečnosť dát u nás. Poskytovatelia našich dátových centier - Hetzner a Amazon Cloud Europe - sú dlhodobo kvalitnými a skúsenými poskytovateľmi úschovy digitálnych dát.

Bezpečná komunikácia

Všetky užívateľské dáta sú prenášané bezpečne a súkromne, pričom sú šifrované počas prenosu pomocou SSL. Šifrovanie dát počas prenosu ich ochraňuje pred neautorizovaným prístupom, modifikáciou ako aj útokom.

Kreditné karty

Dáta o tvojej kreditnej karte neukladáme. Na spracovanie kreditných kariet používame Stripe, pričom všetka komunikácia medzi tebou, našimi servermi a Stripe je šifrovaná. Jediná informácia z kreditných kariet od Stripe, ktorú ukladáme, je doba platnosti karty a jej značka, aby sme ťa vedeli informovať o tom, že platnosť karty bude končiť.

Zálohy dát

Naša databáza je zálohovaná dvakrát denne, aby sme zabezpečili, že tvoje dáta budú bezpečne uložené a stále dostupné. Naše zálohy databáz sú priebežne testované, aby bola v momente potreby zaručená ich rýchla obnoviteľnosť.

Zbierka logov

Automaticky zbierame detailné logy, aby sme zaručili, že budeme môcť rýchlo a efektívne odstrániť chyby a problémy našich užívateľov. Tieto detailné logy sú priebežne odstraňované a zároveň automaticky odstránené pri zrušení tvojho konta.

Únik dát

Ak by sa mala Kanka stať cieľom úniku dát, ktorý by bol zameraný na osobné dáta, okamžite uvedomíme lokálne úrady a taktiež postihnutých užívateľov.