Funkcie s neuveriteľnou mierou flexibility

Neustále do Kanky pridávame nové funkcionality a zlepšenia, všetky hlavné funkcionality sú však dostupné zadarmo.

Zadarmo

Najlepšie veci v živote sú zadarmo, s bonusmi pre našich podporovateľov/ky.

Spoločne

Ste viacerí? Máme pre teba riešenie! Môžeš pozvať ľudí, ktorí hrajú alebo GMujú tvoju kampaň, aby ste ju tvorili spolu!

Časté aktualizácie

Kanka je často vylepšovaná aktualizáciami, o ktorých rozhoduje komunita.

Tvorba svetov

Moduly, ktoré pokrývajú všetko od máp až po časové osy a kalendáre či udalosti - Kanka má všetko, čo potrebuješ k jednoduchej správe komplexných svetov.

Modulárne

Každý modul (napr. Postavy, Miesta) môže byť hocikedy aktivovaný alebo deaktivovaný, čím si môžeš kampaň upraviť podľa tvojich požiadaviek.

Správa RPG kampane

Pomáhame ti spravovať tvoju kampaň - od systému oprávnení pre úlohy, denníky, postavy, schopnosti, s vloženým audiom a videom až po TPK.

Boostnuté kampane

Niektoré formy predplatného dávajú užívateľom možnosť boostnuť kampane. Tieto následne získajú tieto výhody.

Boostovaná kampaň
Nezmeniteľná téma kampane
Vlastné CSS tvojej kampane
Bubliny objektov s možnosťou zobrazenia obrázku a úpravy textu
Obrázok záhlavia objektu
Nastaviť vlastné nástenky pre role v kampani Dozvedieť sa viac
Prednastavenie štandardných obrázkov typov objektov
Set links on entities to external resources and websites
Kampaň bez reklám
Navýšenie veľkosti uploadu pre všetkých členov
Navýšený max. počet nahraných súborov v objekte (5 namiesto 3)
Obnovenie odstránených objektov do 30 dní
Objavuj vizuálne vzťahové prepojenia medzi objektami
Beta prístup na nové funkcionality 30 dní pred oficiálnym spustením.

Superboostnutá kampaň

Za použitie troch boostrov na jednu kampaň sa táto stane Superboostovaná, čím sa odomknú tieto funkcionality.

Superboostnutie
Galéria obrázkov kampane a jej integrácia v rámci textového editora Summernote
Plnohodnotné logy zmien v objektoch (30 dní dozadu)
Stránka s Úspechmi v kampani
Až 10 súborov môže byť pridaných jednému objektu