Preskočiť navigáciu

Oprávnenia

Oprávnenia v Kanke môžu byť detailne nastavené presne podľa toho, čo užívatelia môžu a nemôžu robiť. Môže to byť tak otvorené alebo reštriktívne, ako sú tvoje potreby.

Oprávnenia v Kanke sú rozdelené na niekoľko konceptov: oprávnenia rolí a oprávnenia objektov. Štandardne kampaň vzniká s administrátorskou, verejnou a hráčskou rolou. Členovia role Admin vidia a majú práva na všetko v kampani. Verejná rola je používaná pre verejnosť a nie je pre užívateľov a štandardne nemá žiadne práva. Nakoniec máme hráčske role, ktoré zozačiatku nemajú žiadne oprávnenia, a sú užívané pre všetkých, kto sú súčasťou kampane. Keď do kampane pozveš nového člena, definuješ rolu, ktorú dostanú. Môžeš vytvoriť viacero rolí a presunúť ľudí medzi nimi, alebo im priradiť viacero rolí.

Kanka permission role

Rolu môžeš nastaviť rôzne. Môžeš napr. povoliť členom danej role vidieť a vytvárať postavy, ale nemeniť ich alebo mazať. Ak užívateľ môže vytvárať objekty, ale nemôže ich meniť, automaticky obdrží oprávnenie na editáciu.

Ak nechceš dovoliť členom určitej role vidieť všetky postavy, môžeš oprávnenia nastaviť individuálne pre každú postavu, buď úpravou alebo nastavením cez hromadné nastavenie oprávnení v zozname postáv pomocou tlačidla pre oprávnenia. Rovnaký koncept platí aj pre ostatné typy objektov.

Kanka permission entity

Ak chceš skontrolovať oprávnenia užívateľa, prejdi do stránky členov kampane a klikni na tlačidlo "Zobraziť ako". Toto tlačidlo je dostupné len pre adminov kampane a môže byť použité len pre ne-administrátorov v kampani. Ak vytváraš alebo upravuješ objekty pomocou tejto funkcionality, info o tom bude uložené v logu objektu.

Kanka permission view as

Väčšina objektov má zaškrtávacie políčko pre "súkromie", ktoré je nadradené všetkým ostatným oprávneniam. Ak je zaškrtnuté, iba členovia role Admin uvidia daný objekt.

Ďalšie funkcionality

Spravovať tajomstvá

Každý objekt môže mať niekoľko tajomstiev, ktoré sú mu pridelené vo forme poznámok. Tieto môžu mať oprávnenia podľa toho, kto ich môže vidieť a môžu byť pripnuté na hlavné zobrazenie, aby boli rýchlo dostupné.

Zisti viac o tejto funkcionalite

Mapy

Nahraj mapy tvojho sveta, miest či jaskýň a pridaj do nich praktické body a prepojenia na objekty.

Zisti viac o tejto funkcionalite

Časové osy

Vizuálne zobrazujú časové osy tvojho sveta, krajín, šľachtických rodov alebo hoci aj jednotlivých postáv.

Zisti viac o tejto funkcionalite