Preskočiť navigáciu

Kalendáre

Každá významná civilizácia potrebuje spôsob, akým zaznamená plynutie času a udalostí. Zatiaľ, čo v Kanke používame časové osy pre najdôležitejšie udalosti a epochy, do kalendára môžeš zapísať všetky podrobnosti, ktoré sa udiali.

Kalendáre sú komplexnou záležitosťou s mnohými divnými možnosťami nastavenia. Zo základu požadujú mesiace, dni v týždni a aktuálny dátum. To sú jediné vyžadované polia na vytvorenie kalendára.

S nimi to ale nekončí. Môžeš vytvoriť družice na oblohe, obdobia, pomenovať svoje týždne, roky, nastaviť počasie na hociktorý deň,...

Kalendáre majú tiež možnosť nastavenia prestupných mesiacov, rokov, opakujúcich sa týždňov a mesiacov. Taktiež môžeš nastaviť, aby sa dátum automaticky posúval dopredu spolu s reálnym časom.

Keď dokončíš nastavenie kalendára, môžeš do neho pridať Pripomenutia. Pomocou nich prepojíš objekty v kampani s kalendárom. Ak sa pripomenutie vzťahuje na objekt, ktorý je pre užívateľa neviditeľný, nezobrazí sa mu ani pripomenutie. Pripomenutia sa môžu opakovať mesačne alebo ročne. Pripomenutie s dĺžkou viac ako dva mesiace sa následne v kalendári prestane zobrazovať. Odporúčame teda dve pripomenutia: jedno na začiatku tak dlhého obdobia a ďalšie na jeho konci.

Kanka calendar

Nahliadni do ukážkového kalendára

Kalendár môžeš nechať zobrazovať priamo na nástenke tvojej kampane pomocou widgetu pre kalendár. V ňom sa zobrazia nedávno ukončené a nadchádzajúce udalosti. Zapamätaj si, že opakujúce sa udalosti sa nemusia zobraziť medzi nadchádzajúcimi.

Kanka calendar dashboard widget

Ďalšie funkcionality

Časové osy

Vizuálne zobrazujú časové osy tvojho sveta, krajín, šľachtických rodov alebo hoci aj jednotlivých postáv.

Zisti viac o tejto funkcionalite

Mapy

Nahraj mapy tvojho sveta, miest či jaskýň a pridaj do nich praktické body a prepojenia na objekty.

Zisti viac o tejto funkcionalite

Spravovať tajomstvá

Každý objekt môže mať niekoľko tajomstiev, ktoré sú mu pridelené vo forme poznámok. Tieto môžu mať oprávnenia podľa toho, kto ich môže vidieť a môžu byť pripnuté na hlavné zobrazenie, aby boli rýchlo dostupné.

Zisti viac o tejto funkcionalite