Čo sú Diskusie?

Diskusie môžu byť využívané pre rozhovory medzi postavami alebo členmi kampane. Ak napr. chceš zdokumentovať nejaký dôležitý rozhovor medzie NPC-čkami a postavami hráčov a hráčiek, môžeš tak urobiť v tomto module. Tiež ich môžeš použiť na play-by-post kampane.

Späť na FAQ