1. Postavy
  2. Inventár

Aspen Brahms

The Spreader of Spooks
Player Character

Objekty môžu mať priradené Predmety, čím sa vytvára ich Inventár.