1. Kalendáre

Realms Calendar

12 Huntswax, 4 AR

Záznam

Morndus Tildus Waredus Thordus Festdus Soldus
1 51

2 52

3 53

4 54

5 55

6 56

7 57

8 58

9 59

Maverick Birthday

10 60

11 61

12 62

Vytvorené ValkyreX pred 2 rokmi. Posledná úprava ValkyreX pred 2 mesiacmi